Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2020

Senyia
21:02
1357 7278 500
Reposted fromnutt nutt viabehindmyeyelids behindmyeyelids
Senyia
21:02
0099 fe96 500
Senyia
21:01
3189 d43c 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaapatyczna apatyczna
Senyia
21:01
Reposted fromFlau Flau viasatyrlane satyrlane
Senyia
21:00
0310 eecf
Reposted fromblueinsane blueinsane viaZoonk11 Zoonk11
Senyia
21:00
Senyia
21:00
Nie słuchaj tych wszystkich kłamstw. Tego całego pierdolenia bez pokrycia. Tych pustych słów wypowiadanych przez osobę, której tak naprawdę zwyczajnie na Tobie nie zależy.
— znalezione.
Senyia
20:59
0072 6916 500
hog
Reposted fromlooque looque viakregoslupkota kregoslupkota
Senyia
20:59
6436 b0e0 500
Reposted fromPoranny Poranny viavigil vigil
Senyia
20:58
8399 a215 500
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viasatyrlane satyrlane
Senyia
20:58

W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. 

Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym.

— Piotr Kuśmierek
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Senyia
20:57
5520 11f0
Reposted fromolbaria olbaria viakregoslupkota kregoslupkota
Senyia
20:57

Uwierz, że to, co czyni cię wrażliwym, czyni cię pięknym. Wrażliwość nie jest czymś komfortowym, ani czymś rozdzierającym – to coś niezbędnego. To gotowość do powiedzenia pierwszemu „kocham cię“, gotowość do działania, gdy nie ma żadnych gwarancji, gotowość do oddychania, gdy czekasz na wynik mammografii. Wrażliwość to skłonność do inwestycji w związek, który może, ale nie musi się udać. Aby żyć we właściwy sposób trzeba zaprzestać kontroli i przewidywania, a w zamian skontaktować się ze swoją wrażliwością.

Wrażliwość jest jądrem wstydu i strachu i naszych walk o zyskanie poczucia wartości. Jest ona także miejscem narodzin radości i kreatywności, poczucia przynależności i miłości.

Warto starać się dowiedzieć jak najwięcej na swój temat, ale tylko wtedy, gdy potrafimy być przy tym dla siebie dobrzy. Autentyczność polega nie tylko na zdobywaniu wiedzy i siły, ale też na akceptacji własnej słabości i wrażliwości.

Teraz rozumiem, że tworzenie własnej historii i polubienie siebie wymaga wielkiej odwagi.

Przegrałam walkę z własną wrażliwością, ale prawdopodobnie wygrałam walkę o odzyskanie własnego życia.

— Brené Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Senyia
20:56
Reposted fromshakeme shakeme viaaura-lunaris aura-lunaris
Senyia
20:56
9879 63c3 500
Reposted frompiehus piehus viakregoslupkota kregoslupkota
Senyia
20:56
Pielęgnuję w sobie tę naiwność. Dzięki niej mogłem zająć się działalnością charytatywną, która wymaga zaufania do innych ludzi. Gdybym węszył w ludziach szwindel i złe intencje, nic bym mądrego w życiu nie zrobił. Naiwność czasem kosztuje, bo ktoś cię może zrobić w bambuko, ośmieszyć, zdradzić. Ale tę cenę warto zapłacić. Dużo większe koszty psychiczne ponosi się tropiąc w ludziach zło. To paraliżuje wolę działania.
— Jurek Owsiak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Senyia
20:55
Senyia
20:55
W pewnym wieku, nie chcesz już emocjonalnej huśtawki. Pragniesz troski i spokoju.
— znalezione

January 13 2020

Senyia
18:55
7112 2d50 500
Reposted fromowca owca viagreywolf greywolf
Senyia
18:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl