Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2020

Senyia
14:41
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Senyia
14:35
4537 a759
Reposted fromFero Fero viagreywolf greywolf
Senyia
14:34
0244 9838
Reposted fromlebowski lebowski viasstefania sstefania
14:28
6116 1900 500

sonansu:

faeriegun:

positive-memes:

A hippo gets wholesome

You should be like this before you’re married.

i watched so many of my friends kick super healthy & wholesome relationships to the curb because “it just doesn’t feel the same as when we first met” and literally pulled my hair out because i don’t know how to tell them /it isn’t supposed to and that means you’ve done something right./

Reposted fromthathilomgirl thathilomgirl viaIMS IMS
Senyia
14:26
9144 6b1d 500
Reposted fromwentyl wentyl viasstefania sstefania
Senyia
14:25
7990 c56d 500
Reposted fromnyaako nyaako viajemkartofle jemkartofle
Senyia
14:23
Senyia
14:23
0063 4ebc 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viajemkartofle jemkartofle
Senyia
14:22
Nienawidzę tego.  Nienawidzę tego, że nie potrafię. Że coś tak idiotycznie prostego jak rozmowa sprawia mi trudność. Że nie umiem powiedzieć tego co myślę na czas, w odpowiedni sposób, nie będąc zagłuszona. Że mój głos ginie zanim jeszcze zdąży się wydobyć. Nienawidzę w sobie tego, że tak się boję innych ludzi. Czuję się z tym kompletnie do niczego. Po co mi to, że potrafię pisać, jeśli nie idzie to w parze z komunikacją międzyludzką? Po co mi te wszystkie słowa, których nigdy nie wypowiem, wybrzmiewające za późno, zapisane po fakcie? Nienawidzę strachu i tego, że przez tyle lat nie udało mi się jeszcze go opanować. 
— Cztery Wieki Później
Senyia
14:21
Reposted fromshakeme shakeme
Senyia
14:21
Senyia
14:19
8398 2213 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viagreywolf greywolf
Senyia
14:17
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Senyia
14:17
3479 b517
Reposted fromstroschek stroschek viajemkartofle jemkartofle
14:17
6964 d997 500
Reposted fromsmall-town-nerd small-town-nerd viatomash tomash
Senyia
14:16
9584 b3c0 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viatomash tomash
Senyia
14:15
8764 cfde 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viakjuik kjuik
Senyia
14:14
0766 6617 500

Wart wprowadzenia na terenie całego kraju
Reposted fromstroschek stroschek viagreywolf greywolf
Senyia
14:13
1292 6938 500
Reposted fromstroschek stroschek viagreywolf greywolf
Senyia
14:11
9988 4ead 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viaAgnes Agnes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl