Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

Senyia
06:32
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viagreywolf greywolf
Senyia
06:32
1840 dbf9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPatij Patij
Senyia
06:32
Wszyscy jesteśmy trudni. Skrywamy urazy i nie mówimy o tym, co nas boli. Potrafimy latami pielęgnować wewnętrzne cierpienie. Byle tylko ktoś nas nie rozszyfrował, żeby tylko nie wyszło na jaw jak słabi i rozbici jesteśmy. Jak bardzo męczy nas stwarzanie pozorów normalności? Ile walki z samym sobą kosztują nas codzienne uśmiechy? Jesteśmy identyczni. Równie skrzywdzeni przez los i złych ludzi. Pewnie dlatego nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Bo każdy nosi w sobie żal, smutek i cierpienie. Każdy skrywa w sobie pustkę, której nie pojmuje. Nasze wnętrze to cmentarzysko porzuconych marzeń, niewykorzystanych szans i niespełnionych nadziei.
— N. z fp Z pamiętnika neurotyka
Senyia
06:32
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagreywolf greywolf
Senyia
06:32
4230 19fa 500
Reposted frompiehus piehus viakjuik kjuik

March 17 2018

Senyia
23:36
Tęsknota za Tobą jest jak duży kamyk, który przesuwam między palcami, bawię się nim; ma swój całkiem realny kształt i ciężar. 
— S.
Reposted byemocjonalnykalekanecropixie

March 16 2018

Senyia
21:29
8001 d758
Reposted fromasteryzm asteryzm viasilence89 silence89

March 15 2018

Senyia
22:18
6760 4b0b 500
Reposted fromsavatage savatage viagreywolf greywolf
Senyia
22:18
Zima we Wrocławiu 1947/48. Kościół NMP na Piasku. 
Reposted fromciarka ciarka viagreywolf greywolf
Senyia
22:16
7291 824f 500
Reposted fromgruetze gruetze viajemkartofle jemkartofle
22:15
Senyia
22:14
7201 79a9
Reposted fromteijakool teijakool viagreywolf greywolf
Senyia
22:12
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
Senyia
22:12
7326 8b23 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaTheEvexe TheEvexe
Senyia
22:11
Senyia
21:54
7971 9b85 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagreywolf greywolf
Senyia
21:54
2620 d7f3
Reposted frometernaljourney eternaljourney viagreywolf greywolf
Senyia
21:53

bad-ass-baby: Baby goat thinks he’s a bunny.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viagreywolf greywolf
Senyia
21:53
1534 3b1e
Reposted fromliczbapi liczbapi viagreywolf greywolf

March 14 2018

Senyia
06:32
Trzeba w końcu odłączyć nadzieję od respiratora i zastanowić się co dalej.
— S.
Reposted byczy-ty-to-tymysweetnewyork
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl