Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

Senyia
00:31
6339 9822 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Senyia
00:26
6444 f819 500
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert
Senyia
00:26
Chcę być tą jedną jedyną. Twoją wybranką, bez której nie potrafisz żyć, od której rano odrywasz się niechętnie, a wieczorem pędzisz do niej jak na skrzydłach. Nie mogę być trzymanym w rezerwie elementem planu B ani nagrodą pocieszenia.
— Jane Sigaloff
Reposted fromhaveagoodday haveagoodday
Senyia
00:25
Tęsknie za Tobą … jak nigdy w życiu za nikim… tęsknie jakbym miała pięć lat i czekała na kolejne Boże Narodzenie. I najgorsze w tej tęsknocie jest to, że nie wyjechałeś na drugi koniec świata, że nie leczysz słoni w Afryce, nie budujesz igloo Eskimosom, nie brudzisz się spaghetti na jednej z ciasnych, zatłoczonych, włoskich uliczek. Mieszkasz w tym samym mieście, trzy ulice, piętnaście ścian dalej. Chodzisz tymi samymi chodnikami, robisz zakupy w tych samych sklepach, słyszysz to samo bicie dzwonów, te same przejeżdżające pociągi. Pod względem odległości mierzalnej jesteś bliżej niż blisko. Gdyby zaznaczyć na mapie odległość , która nas dzieli- byłaby to tylko mała, ledwie zauważalna kropka. Jesteś bliżej niż blisko, a dzielą nas kilometry niewypowiedzianych słów i słów powiedzianych niepotrzebnie, mile zranionych uczuć, hektary urażonej dumy, godziny i dni niespełnionej miłości…
— Ewelina Pobiarżyn
Reposted fromhaveagoodday haveagoodday
Senyia
00:23
6486 c0e8 500
Reposted fromInnominate Innominate
Senyia
00:22

January 13 2018

Senyia
23:39
Reposted fromFlau Flau viasstefania sstefania
Senyia
23:37
2205 fe2a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasstefania sstefania
Senyia
23:37
1878 a334 500
Reposted fromdjahnee djahnee viasstefania sstefania
Senyia
23:33
5976 925c 500
Reposted fromteijakool teijakool viaAgnes Agnes
Senyia
23:32
6166 5c2d 500
Reposted fromnazarena nazarena
Senyia
23:32
4386 deb4 500
Reposted fromfungi fungi viasstefania sstefania
Senyia
23:31
6291 5cfb
Reposted fromnazarena nazarena
Senyia
23:29
5943 b918 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viasstefania sstefania
23:28
6716 3fd4 500

kombuchakween:

Honestly one of my fave posters at a Women’s March

Reposted fromanimasporca animasporca viagreywolf greywolf
Senyia
23:27
6312 a3f4 500
Reposted fromnazarena nazarena
Senyia
23:26

Nie spieprzcie sobie życia z kimś kto do miłości jeszcze nie dorósł i nie wiadomo czy kiedykolwiek dorośnie. O takich ludzi się nie walczy, od takich ludzi się odchodzi i zostawia za sobą raz na zawsze – z szacunku dla samych siebie, po to by móc jeszcze się uśmiechać i mieć normalne życie. Szkoda poświęcać choćby małą część swojego życia na tych, którzy nie potrafią dać nam odrobiny siebie. Nie marnuj swojego życia na czekanie na cud, który nigdy się nie wydarzy.

Senyia
23:25
6773 347c
Reposted fromkotagata kotagata viagreywolf greywolf
Senyia
23:25
7009 a20d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagreywolf greywolf
Senyia
23:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl