Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

Senyia
16:53
5458 655e 500
Reposted fromkudlaty kudlaty viariceball riceball

October 10 2017

Senyia
15:11
Nie słuchaj tego, co mówię. Lepiej wsłuchaj się w to, co potrafię przemilczeć.
Reposted fromdilemma dilemma viaSkydelan Skydelan
Senyia
15:11
Reposted fromdogs dogs viaSkydelan Skydelan
15:11
Senyia
15:11
Czy układam sobie w głowie co powiem? No tak, bardzo. Właściwie na tym opieram jedną-tysięczną promila szansy, że to cokolwiek zmieni. Chociaż wiedząc, że albo się coś czuje, albo się czegoś nie czuje.
— Bitamina
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaSkydelan Skydelan
Senyia
14:31
6787 d855
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
Senyia
14:31
5841 f061
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaSkydelan Skydelan
Senyia
14:30
Ci, którzy mają coś do powiedzenie, na ogół są małomówni. Reszta pieprzy jak natchniona.
— Sławomir Kuligowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSkydelan Skydelan
14:30
9671 2407 500
Reposted fromcaptainsplat captainsplat viaSkydelan Skydelan
Senyia
14:27
1503 809e
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan
Senyia
14:26
Ludzie się nie zmieniają, to życie ich zmienia. Radość, smutek czy cierpienie otwierają drzwi do tych miejsc w naszej naturze, których istnienia sami nie podejrzewaliśmy.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
Senyia
14:26
Reposted frompoprostujakub poprostujakub
Senyia
14:26
1549 f370
Reposted froma-antimatter a-antimatter viagreywolf greywolf
Senyia
14:25
II (Dialog)


                                    jak się czujesz

normalnie
jak człowiek
po amputacji
drugiego człowieka

uwierają mnie bandaże

słyszysz

bandaże mi przeszkadzają
w
oglądaniu rany

                            chcesz zobaczyć ranę

chcę
ją wreszcie wydotykać
palcem
— M. Siwek, t. Amputacja
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viaclerii clerii
Senyia
14:25
Reposted fromoski oski viaclerii clerii
Senyia
14:25
7067 e5c9
Reposted fromckisback ckisback viagreywolf greywolf
14:25
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
14:24
1683 8867 500
Reposted fromLaraneia Laraneia viariceball riceball
Senyia
14:24
Drogi prawdziwej miłości nigdy nie są proste.
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagreywolf greywolf
Senyia
14:23
Reposted fromfakuku fakuku viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl