Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

Senyia
17:47
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viabruxa bruxa
Senyia
10:34
1700 76a3
Reposted fromkaiee kaiee viakjuik kjuik
Senyia
10:34
Senyia
10:34
Senyia
10:33
1867 aa01 500
tolkienist map of europe
Reposted from4poc 4poc viagreywolf greywolf
Senyia
10:32
7410 6681

The Perks of Being a Wallflower (2012)

Reposted fromfantom fantom viagreywolf greywolf
Senyia
10:32
Senyia
10:32
Senyia
10:31
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Senyia
10:31
8147 e48b
Reposted frompesy pesy viaemocjonalnykaleka emocjonalnykaleka

August 04 2017

Senyia
16:20
Cały czas coś robię, żeby nie zwariować. Wchodzę w dwumiesięczna rutynę a potem zamieniam ja na inną. Rozwijam się. Ty też byłeś moja dwumiesięczna rutyną. Czas na coś nowego... 
Reposted byniskowobadassfromhell
Senyia
16:18
Senyia
16:18
4126 ce0b 500
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii vialisiawiedzma lisiawiedzma
Senyia
16:17
Senyia
16:17
1039 eb9c 500
Reposted fromvideogames videogames vialisiawiedzma lisiawiedzma
Senyia
16:17
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vialisiawiedzma lisiawiedzma
Senyia
16:16

Ludzie zbyt często myślą o nas miłe rzeczy nie mówiąc nam o tym...

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazycienaspsuje zycienaspsuje
Senyia
16:14
Reposted fromcatdog2 catdog2 viahaber haber
Senyia
16:14
Wpajałem jej: mierz wysoko.
Strzeliła mi w łeb.
— Lec
Reposted fromwstydem wstydem viairmelin irmelin
Senyia
16:12
Nieprawda, że czas leczy rany i zaciera ślady. Może tylko łagodzi przykrywając wszystko osadem kolejnych przeżyć i zdarzeń. Ale to, co kiedyś bolało, w każdej chwili jest gotowe przebić się na wierzch i dopaść. Nie trzeba wiele, żeby przywołać dawne strachy i zmory. Gdyby nawet trwały w ukryciu, zepchnięte na samo dno, to przecież gniją gdzieś tam, na spodzie, i zatruwają duszę, zawsze pozostawiając jakiś ślad - w twarzy, w ruchach, w spojrzeniu - tworzą bariery psychiczne, kompleksy. Nie pomoże wódka, nie pomoże szarpanie się w skrajnościach, od usprawiedliwiania do potępiania.
— Lucjan Nowakowski – Mummi
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaAyumi Ayumi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl