Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

Senyia
14:25
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
Senyia
14:23
Nie trzeba umierać, żeby przeżywać piekło.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaclerii clerii
Senyia
14:23
Reposted fromFlau Flau viaclerii clerii
Senyia
14:22
2433 b864 500
Reposted fromsosna sosna viatomash tomash
Senyia
14:19


..and no one gets hurt.
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viatomash tomash
Senyia
14:18
Reposted fromgruetze gruetze viatomash tomash
Senyia
14:18
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaSkydelan Skydelan
Senyia
14:17
Tattoo by Zoe Clark
Reposted frommoomins moomins viaSkydelan Skydelan
Senyia
14:17
6600 7311 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaSkydelan Skydelan
Senyia
14:17
6383 1d67 500
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaSkydelan Skydelan
Senyia
14:16
1581 b117
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan

July 18 2017

Senyia
14:35
0555 e770
Reposted fromzciach zciach viagreywolf greywolf
Senyia
14:19
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viaclerii clerii
Senyia
14:19
0230 3ab7
Reposted fromoutoflove outoflove viaclerii clerii
Senyia
14:19
14:17
2763 0ee5
Reposted frombwana bwana viaSkydelan Skydelan
Senyia
14:15
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die viaSkydelan Skydelan
Senyia
14:14
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSkydelan Skydelan
14:13
7346 7078
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaSkydelan Skydelan
Senyia
14:13
2655 d5c8 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl