Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

Senyia
19:28
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
19:28
0191 de31 500
19:27
Senyia
19:27
0392 741d 500
Reposted fromirbjarbirb irbjarbirb viaStayifyoulove Stayifyoulove
Senyia
19:21
5465 5435
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
Senyia
19:20
Senyia
19:15
Senyia
19:15
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
Senyia
19:15
0811 838a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaAgnes Agnes
Senyia
19:12
Reposted frombluuu bluuu
Senyia
19:12
Senyia
19:12
Senyia
19:09
Reposted frombluuu bluuu
Senyia
19:09
Jeśli kochasz, nawet zwykła zimna woda jest słodka.
— Dzikie łabędzie. Trzy córy Chin - Jung Chang
Reposted fromherbatkowa herbatkowa
Senyia
19:07
0829 d4f2
Reposted fromlukster lukster viakjuik kjuik
Senyia
19:07
Senyia
19:06
2854 4ed6
Reposted fromskrzacik skrzacik viatomash tomash
Senyia
19:06
“Po twoim odejściu długo o tobie myślałem. Codziennie przez pół roku, od rana do nocy. Próbowałem przestać, ale nie mogłem. I doszedłem do wniosku, że nie daję sobie rady bez ciebie. Nie chcę znowu cię stracić. Nie chcę już słyszeć "przez jakiś czas" albo "prawdopodobnie". Mówisz, że przez jakiś czas nie będziemy mogli się spotykać, a potem znikasz. I nie wiadomo, kiedy wrócisz. Możesz nigdy nie wrócić, a ja nie zobaczę cię już do końca życia. A tego bym nie zniósł. Życie straciłoby znaczenie. (...) Straciłem cię wiele razy, a nie powinienem był pozwalać ci odejść".
— Haruki Murakami - Na południe od granicy, na zachód od słońca
Senyia
19:05
Senyia
19:04
4944 ecf4 500
Reposted frombiru biru vialost-in-space lost-in-space
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl