Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

Senyia
18:03
7266 8f07 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakjuik kjuik

March 19 2017

22:27
9485 0a32 500

laz-va:

Kittens!

…and their Mother

Reposted fromAshtilah Ashtilah
Senyia
22:16
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
Reposted fromtygrysek tygrysek via8miracleworld 8miracleworld
Senyia
22:03
9407 66d2
i coś tam jeszcze by się znalazło.
Senyia
21:51
Jestem z siebie dumna. 

Przeszłam długą drogę, ciernistą, ciemną i pełną rozczarowań. I chociaż zdzierałam kolana, czołgając się przez zarośla, ledwo mając siłę, to w końcu, W KOŃCU! gdzieś doszłam. I stoję wyprostowana, wiedząc, że udało mi się, że wiatr przeczesuje mi włosy. 
— myśli po urodzinowym szampanie
Reposted by8miracleworld 8miracleworld
Senyia
21:13
 
Reposted from2brokegirls 2brokegirls viagreywolf greywolf
Senyia
21:12
6695 9621
Reposted fromkonwalia konwalia viakrainakredek krainakredek
21:12
8232 95b8
Reposted fromerial erial viakrainakredek krainakredek

March 18 2017

Senyia
19:05
Niektórzy przynoszą szczęście nawet wtedy, kiedy już dawno nie ma ich obok.
— myśli po kiepskim piwie w kfc
Reposted byItsdelicious Itsdelicious
17:58
Senyia
17:58
Senyia
17:58
7853 7596
Reposted fromnazarena nazarena vialost-in-space lost-in-space
Senyia
17:57
4700 19fc 500
Reposted fromMeshirr Meshirr viakrolik krolik
Senyia
17:57
5002 6637
Reposted fromdaysleeper daysleeper viakrolik krolik
Senyia
17:55
17:55
1871 e857 500
Reposted fromidiod idiod viakjuik kjuik
Senyia
17:54
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viapotrzask potrzask
Senyia
17:54
3217 1b99
Reposted fromthesarren thesarren viapotrzask potrzask
Senyia
17:53
Senyia
17:53
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl