Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

Senyia
19:40
1011 61d6 500
Reposted fromnutt nutt
Senyia
19:38
1359 7c0e 500
Senyia
19:36
2931 09f3 500
Reposted fromadkagar adkagar
Senyia
19:25
Już się mogę tylko śmiać, że dla najlepszych rzeczy w życiu muszę zwalczać swoje najgorsze demony.
Może warto.
Uwierzyć.
Zaufać.
Warto?
— S.
Senyia
18:57
       
Reposted from4777727772 4777727772 viasilence89 silence89
Senyia
18:54

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle viaPatij Patij
Senyia
18:53
To niezupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— Mhairi McFarlane
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianot-alice not-alice
Senyia
18:52
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena vianot-alice not-alice
Senyia
18:52
3213 6049
Reposted frommrcake47 mrcake47 viasilence89 silence89
Senyia
18:52
3562 f460
Reposted fromseaweed seaweed viasilence89 silence89
Senyia
18:51
2554 932b 500
Reposted frompierdolony pierdolony viasilence89 silence89
18:51
0046 525a 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viasilence89 silence89
Senyia
18:48
6877 fea4 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viasstefania sstefania
Senyia
18:47
Reposted fromgruetze gruetze viasstefania sstefania
18:46
5196 6acd 500

imaginaryenemy-:

and the night glows (by ~virgile~)

Senyia
18:46
Senyia
18:45
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
Senyia
18:44
1895 438e 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub
18:43

June 07 2018

Senyia
08:25
Reposted fromFlau Flau viasstefania sstefania
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl