Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

Senyia
21:32
Ból serca zakopywany pod stosami codziennych spraw i wzruszeń ramion gotuje się cicho jak woda pod pokrywką. Jednak w pewnym momencie piana ją unosi i zalewa palnik, dusząc gazowe płomienie. Wtedy ciało przeszywa ból, ostry jak koniec szpilki i na pozór zupełnie nie ma to związku z tym, że dwie noce temu płakałaś w poduszkę. 
Reposted byaugustusmysweetnewyork
Senyia
17:30
Senyia
17:30
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata
Reposted frompsychodelik psychodelik viagreywolf greywolf
Senyia
17:30
7027 a05b
Reposted fromzciach zciach viagreywolf greywolf
Senyia
17:29
0034 8636
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue
Senyia
05:42
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viasmorzando smorzando
Senyia
05:42
2614 82a5 500
Reposted fromtfu tfu viajemkartofle jemkartofle
Senyia
05:42
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium viajemkartofle jemkartofle
05:42
1604 9614 500

greatwhiteprivilege:

serbianslayer:

firefoxed:

why would a candle thats already lit want to be with a match

also her being lit is going to eventually melt her and reduce her to nothing

match guy is an abusive sadboy who thinks he’s the victim when candlegirl just wants someone who will keep her alive

im here for this analysis

Senyia
05:35
3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na viajemkartofle jemkartofle
05:35
1914 1901 500

August 20 2017

Senyia
21:19
Miłość to dać komuś naładowany pistolet wymierzony w Ciebie i ufać, że nigdy nie pociągnie za spust.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaynis aynis
Senyia
21:16
8150 c41e 500
Reposted from0 0
Senyia
21:16
4114 6d04
Reposted fromsassenach sassenach viacavebear cavebear
21:16
9998 3c50 500
Senyia
20:46
Reposted fromgabor gabor vianiskowo niskowo
Senyia
20:46
8148 904b
Reposted from0 0 viapsilocybemermaid psilocybemermaid
Senyia
20:35
Reposted fromFlau Flau viatchort tchort
Senyia
20:28
7343 5027 500
Reposted fromoll oll viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
Senyia
20:28
Reposted fromFlau Flau viacavebear cavebear
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl