Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

Senyia
8004 7e9f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viathefall1 thefall1
Senyia
Czuję, że świat się przed mną otwiera bardzo szeroko, niczym wielkie, zamknięte dotąd powieki. Boję się tylko, że ześlizgnę się po nich, po rzęsach i wpadnę w świat z wielkim chlupotem.
— myśli po sangrii
Reposted bylladia lladia
Senyia
1437 0356 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viathefall1 thefall1
Senyia
0050 8c92
Reposted fromffelicity ffelicity viathefall1 thefall1
Senyia
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viathefall1 thefall1
Senyia
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viathefall1 thefall1
Senyia

Ona pragnie tego, co niewielu potrafi dać. Pragnie rzeczy prostych. Mało kto potrafi jeszcze robić to co proste. Chce jeść kanapki z topionym serem, moczone w keczupie i podane na papierowym talerzyku, a nie obiad w luksusowej restauracji. Chce siedzieć na plaży o zachodzie słońca, a nie spędzać urlop w egzotycznych krajach. Otrzymywać skreśloną własnoręcznie kartkę z napisem zależy mi na Tobie, zamiast jubilerskiego cacka kupionego przed trzema laty. Chce, abyś ją uczesał, nie posyłał na cały dzień do salonu piękności.

Ona pragnie rzeczy jeszcze prostszych. Takich o których można by sądzić, że o nich zapomnieliśmy. Chce abyś spytał ją o zdanie, nim pocałujesz ją po raz pierwszy i drugi. Chce abyś trzymał ją za rękę, kiedy będziecie oglądać stare filmy na kanapie. Chce, abyś przy rozmowie patrzył na nią. (…)

Nie ma nic przeciw temu, abyś wychodził z kumplami tak często, jak ci się podoba. Chce abyś cieszył się życiem. Możesz pracować poza domem i wyjeżdżać służbowo. Chce, abyś był szczęśliwy w pracy i odnosił sukcesy. Nie musisz być super kochankiem. Chce poznać twoje ciało i nauczyć się swojego. Od czasu do czasu możesz być zachłanny, egoistyczny i wymagający. Chce dojść z tobą do porozumienia. Chce w pełni wykorzystać dany wam czas. „Czego ona chce?” - ktoś zapytał.

Chce tylko być kochana, po prostu. Tak samo jak kocha wszystko w swoim życiu. Nie kieruje się żadną skomplikowaną formułą. Wszystko pochodzi z serca. Chce, abyś ją kochał sercem. Jak dotąd jednak nikt jej tak nie kochał, bo ludzie poświęcają czas na rozmyślania i analizy, na robienie głupstw i wynajdywanie powodów, by nie kochać sercem.

— J. Carroll
Reposted fromyourtitle yourtitle viathefall1 thefall1
Senyia
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viathefall1 thefall1
Senyia
5460 5c1f 500
Reposted frommentha mentha viaclerii clerii
Senyia
5511 40d1
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaclerii clerii
Senyia
7279 098a
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaclerii clerii
Senyia
2221 1b07
Repost this if You agree.
Reposted fromgodzio godzio viaclerii clerii
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaclerii clerii
Senyia
Smog z powietrza osadza się ludziom w sercach.
Reposted fromawita awita viaclerii clerii
Senyia
Czasem wyobrażam sobie, że gdzieś daleko istnieje świat równoległy do naszego. Istnieje tam mój sobowtór i Twój. Istnieją tam wszyscy, którzy zasłużyli na drugą szansę, którzy z różnych powodów nie wykorzystali pierwszej. Lubię myśleć, że to właśnie w tym świecie chodzimy razem po lesie; to w tym świecie zasypiam, trzymając Cię w ramionach; to w tym świecie prowadzimy poważne rozmowy czy śmiejemy się bez powodu. To w tym świecie się kochamy.

Taka moja Utopia.
— z serii: pisane do szuflady, odnalezione po latach...
Reposted frompensieve pensieve
Senyia
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viaclerii clerii
Senyia

Reposted fromweightless weightless viaclerii clerii
Senyia
1919 a3a7
Reposted fromrisky risky viaclerii clerii
Senyia
8387 1bb2 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaclerii clerii
Senyia
Wnet i tak zginiemy w zupie.
— Jan Brzechwa
Reposted fromdrejk-e drejk-e viaclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl