Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

Senyia
11:23
1212 f7d3 500
Reposted byBoldlyloved Boldlyloved
Senyia
07:07
0001 e1e4
Reposted fromteijakool teijakool
Senyia
07:04
0146 ea9a 500
Spread love, spread kindness
Some think LOVE is in short supply but that's not true and I'll tell you why:
Share LOVE and you will find this: The more you LOVE, the more there is.
Senyia
06:57
0267 01b1 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern

May 21 2019

23:09
I’m scared I’ll never get better again. I’m scared I’ll always stay twisted like this and grow old and waste away.
— Haruki Murakami, Norwegian Wood (via unmaiden)
Reposted fromtwice twice viasweetnothingg sweetnothingg
Senyia
23:09
Tak naprawdę żyjemy w mrowisku, gdzie wszyscy robią to samo. Te sznury samochodów, wiozących ludzi rano do pracy, wszyscy podobnie ubrani, jedzący podobne potrawy, czytający te same lektury, mający te same oryginalne pasje. To jest taka sieć. Dlatego szaleństwa dają nam poczucie, że mamy coś własnego, oryginalnego, że coś głęboko przeżywamy. Pokazują, że jesteśmy inni, dają poczucie, że tworzą mój własny świat.
— "O zazdrości" - Lew-Starowicz
Reposted fromAnilorak18 Anilorak18 viasweetnothingg sweetnothingg
Senyia
23:08
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Senyia
23:03
Senyia
23:03
7818 557d 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viaMrCoffe MrCoffe
Senyia
23:01
Reposted fromDennkost Dennkost vianesrait nesrait
Senyia
23:01
Reposted fromFlau Flau vianesrait nesrait
Senyia
23:00
8973 d658 500
Reposted fromv2px v2px viasarkastyczna sarkastyczna
Senyia
23:00
9101 bdd3 500
Senyia
22:59
4858 2e55 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
22:59
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viamerkaba merkaba
Senyia
22:58
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viakatastrofo katastrofo
Senyia
22:56
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viairmelin irmelin
Senyia
22:55
Niektórych ludzi różni od zwierząt tylko to, że nie boją się odkurzacza.
Reposted fromscorpix scorpix viasarkastyczna sarkastyczna
Senyia
22:55
9409 22ff
Reposted fromlittlefool littlefool viahardkorwey hardkorwey
Senyia
22:52
6065 f8d6 500
Reposted fromsavatage savatage
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl