Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2016

Senyia
Nie pozwól, aby wczoraj zabrało ci za dużo dzisiaj.
— Will Rogers
Reposted frommarysia marysia viagdziejestola gdziejestola
Senyia
0275 f1c4
Senyia
0787 0992 500
Reposted fromsilence89 silence89 viagdziejestola gdziejestola
Senyia
5779 f903 500
Reposted frommaledei maledei viagdziejestola gdziejestola
Senyia
3910 ed4a
Reposted fromgrass grass viagdziejestola gdziejestola
Senyia
8602 f8d4 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapl pl
Senyia
1016 ad1e
Reposted fromdeaddisco deaddisco viagdziejestola gdziejestola
Senyia
9250 5c1a
Reposted fromrol rol
Senyia
4117 4764 500
Walizaspa i Wyrwisopel
Reposted frompolaczetto polaczetto viacontroversial controversial
Senyia
6878 8ede 500
Reposted fromgourou gourou viaxrayboy xrayboy
Senyia
1662 7c21 500
Reposted fromsosna sosna viaxrayboy xrayboy
Senyia
1464 6390
Reposted fromkaiee kaiee viakjuik kjuik
Senyia
9738 942c 500
Reposted fromrol rol
Senyia
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viarol rol
Senyia
Reposted fromweightless weightless viazimnepalce zimnepalce
Senyia
Walcz ze słabościami. Powiedz głośno: szczęście jest możliwe. Wtedy ani nieszczęśliwa miłość, ani nerwica nie będą w stanie zepsuć ci świata.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
Senyia
3811 7698 500
Reposted fromkapelino kapelino vialost-in-space lost-in-space
Senyia
9763 e0a5
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
Senyia
9775 e77d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
Senyia
9778 b875 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl