Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2017

Senyia
Senyia
6487 8687 500
Reposted fromaillie aillie vialost-in-space lost-in-space
Senyia
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci
Senyia
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci
Senyia
9359 c455 500
Reposted frompulperybka pulperybka viagdziejestola gdziejestola
Senyia
Senyia
Kuba Wojewódzki: Ale wie pan, że będzie się musiał rozejść z Zuzą?
Paweł Domagała: Jest coś, o czym nie wiem?

KW: Nie, ale zna pan jakieś małżeństwo aktorów, które wytrzymało z sobą do śmierci?
PD: Myślę, że nasze takie będzie. A i wśród aktorów to się zdarza: Meryl Streep ma jednego męża od 37 lat i czwórkę dzieci. I jak za dwadzieścia lat na rozmowę z panem przyjadę motorem, a obok będzie czekała moja dwudziestoletnia dziewczyna, to proszę, żeby mnie z tego publicznie rozliczyć. Mówię głośno: gdybym kiedyś, w przyszłości, pieprzył jakieś bzdury, to można mnie za to spokojnie linczować, hejt dozwolony.

KW: Dlaczego składa pan takie deklaracje?
PD: Bo dla mnie wierność jest najważniejszym atrybutem męskości i naprawdę tego chciałbym się trzymać. Bo co mnie określa bardziej jako mężczyznę niż wierność przysiędze, jaką się złożyło?
Senyia
Senyia
1559 38cf
Reposted fromroxanne roxanne viasmorzando smorzando
Senyia
9390 55a6 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaAgnes Agnes
Senyia
2585 2f78
Reposted fromyourdemise yourdemise viagreywolf greywolf
Senyia
Reposted fromsilv silv
Senyia
4614 5d84
Reposted fromdeathrider deathrider viagreywolf greywolf
Senyia
Senyia
3969 8cf4 500
Zakopane
Reposted fromelchupacabra elchupacabra vialaluna laluna
Senyia
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialaluna laluna
Senyia
5965 477a
Reposted fromturnthepage turnthepage vialaluna laluna
Senyia
0071 ec9b 500
Reposted fromikhakima ikhakima viagdziejestola gdziejestola
Senyia
5964 d96a 500
Reposted fromizutu izutu viagdziejestola gdziejestola
Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl