Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

Senyia
22:04
7406 3f4e 500
Reposted fromfungi fungi viakasiarzyna kasiarzyna
22:02
5885 5ecf 500

gynocieum:

darnhomosexuals:

[source]

Everything you need to know about my mother language in one picture: we cannot even decide on one version of no.

Tragically beautiful.

nöö

Senyia
21:56
Senyia
21:56
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
Senyia
21:55
9483 dbaf 500
Reposted fromhorrorstory horrorstory viakasiarzyna kasiarzyna
Senyia
21:55
3167 1301 500
Kiwi
Reposted fromrocketpenguin rocketpenguin viakasiarzyna kasiarzyna
Senyia
21:54
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaolvido olvido
Senyia
21:51
7556 aa8e
Reposted fromAlcea Alcea
Senyia
21:50
7440 8a78 500
Reposted fromshakeme shakeme viaZurui Zurui
Senyia
21:49
Reposted fromu-dit u-dit viaZurui Zurui
Senyia
21:46
An institute for fine art and design in Holland, The Jan van Eyck Academie, has come up with an experimental edition of Ray Bradbury’s Fahrenheit 451, which requires you to nearly burn the book to read it.
The pages of the book are completely black till you bring heat close to the paper. The sooty layer then disappears revealing the printed text underneath.
Reposted fromgruetze gruetze viakasiarzyna kasiarzyna
Senyia
21:45
7259 c4a3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaZircon Zircon
Senyia
21:44
7351 c837 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaZurui Zurui
Senyia
21:43
6759 fca5
Reposted fromezf ezf viakasiarzyna kasiarzyna
Senyia
21:42
5956 490f
Reposted fromzciach zciach viakasiarzyna kasiarzyna
Senyia
19:58
Nikt nie lubi samotności. Ja tylko nie próbuję się z nikim na siłę zaprzyjaźniać. To prowadzi do rozczarowań.
— Haruki Murakami – Norwegian Wood
Reposted fromhelven helven viaSkydelan Skydelan
Senyia
19:57
4588 a5f3
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaSkydelan Skydelan
Senyia
19:56
4323 cebd
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSkydelan Skydelan
19:56
7728 5a6d
Senyia
19:56
3996 562d 500
Reposted fromsavatage savatage viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl